"The way to the truth is stillness.
Stillness of the mind.
This is the way to the greatest peace
that is beyond the understanding of the mind...
I am talking of something extraordinary -
the place where the body and soul meet."
Swami Premananda


'Meditatie

Het traditionele doel van het pad van meditatie is om complete bevrijding van het lijden te bereiken zodat we ons ten dienste kunnen stellen van alle levende wezens. Gezien dit een lange termijn doel is wordt dan ook aangeraden naar je huidige leven te kijken. Kijk naar je relaties, met jezelf, je vrienden, familie en je collega's op het werk. Beschouw jezelf als een inwoner van deze wereld en kijk naar je bijdrage. Hoe leef je? Wat zijn je voedingsgewoonten? Hoe gedraag jij jou in het dagelijkse leven? Welk levensritme hou jij er op na? Met andere woorden: Hoeveel hou jij echt van jezelf? Dit zijn de gebieden waar je in een positieve richting veranderingen wil in zien. Elke meditatie waarbij je de intentie hebt dat dit de anderen moge helpen zal zeker diegene helpen waarmee je dagelijks omgaat. Dit voorkomt dat we ons gaan verstoppen in onze eigen spirituele praktijk of ons vastzetten in theorieën of laten fascineren door abstracte principes.


Er zijn verschillende stappen in meditatie.

Pratyahara is controle van de zintuigen. Dit betekent het terugtrekken van de zintuigen in de geest, zodat ze het contact met hun objecten verliezen (2.54). Daaruit ontstaat de ultieme controle over de zintuigen (2.55). (yoga Sutra van Patanjali)
Essentieel staat Pratyahara voor het afsluiten van aandacht voor de indrukken die van buitenaf komen. Aldus wordt de illusie van diversiteit - die door de zintuigen geschapen wordt - opgeheven. De sleutel is mentale controle over de zintuigen, onthechting van de indrukken die ze communiceren en het zich niet laten vangen door de gevoelens van geluk of ongeluk die ze veroorzaken.

Concentratie (Dharana) betekent het beperken van de geest tot één object (3.1).
Terwijl in de fase van Dharana nog andere gedachten dan het object van de meditatie  kunnen voorkomen, is dat in meditatie niet langer het geval. Dharana brengt éénpuntigheid. Dharana is het eenvoudigst indien tegelijk op een beeld en op een (innerlijk) geluid wordt geconcentreerd. Zo worden de twee hersenhelften, waarvan de ene meer visueel is en de andere meer auditief, tot concentratie gebracht. De concentratie op een mantra <http://www.leela-yoga.be/yoga_audio_mantras_bhajans.htm> is gebruikelijk, Men kan de mantra zingen en ze tegelijkertijd proberen te zien (de letters ervan te visualiseren). In het begin is Dharana best wel moeilijk. De geest is zeer creatief in het scheppen van afleidingsmanoeuvres. Het komt erop aan die gewoon te negeren en steeds weer te concentreren op het object van de meditatie. Frustratie is evengoed een afleiding.

Meditatie (Dhyana) betekent het ononderbroken geconcentreerd zijn op één object (3.2).
Meditatie is dus niet anders dan een stabilisering van de concentratie in Dharana. Terwijl in Dharana andere gedachten en indrukken nog voorkomen, zijn die in meditatie verdwenen. Meditatie kun je dus niet doen, wel bereiken. Mits voldoende oefening kan iedereen mediteren, maar je moet het wel zelf doen. De leraar kan enkel de weg aanwijzen en die is Dharana. De evolutie in meditatie is er één van de concentratie op het object met vorm naar de essentie van het object, die vormloos is. De vorm is in eerste instantie nodig om de geest voldoende mee te krijgen. Op het vormloze, abstracte kan die zich maar moeilijk concentreren.
Het eindpunt in meditatie is het moment waarop de geest "in slaap valt", vooral uit oeverloze verveling met het zich steeds herhalende object van de meditatie. Zo wordt de tijger van de geest onder controle gekregen.Dan verdwijnt ook het gevoel dat je aan het mediteren bent en de nood aan inspanning. De vrucht daarvan is Samadhi, de absorptie.

Wat overblijft in het bewustzijn nadat het object (van de meditatie) is losgelaten, is Bewuste Absorptie (Samadhi) zonder object  - dwz. in leegte (1.18). Wanneer de Samadhi zo zuiver wordt dat ze ontdaan is van alle objecten, daagt het echte spirituele zien (1.47). Dan is het bewustzijn ingebed in zowel de achterliggende als de overkoepelende waarheid (1.48). De kennis die opgedaan wordt via directe waarneming, gevolgtrekking of getuigenis is anders dan deze kennis, omdat ze beperkt is tot een specifiek object (1.49). De indruk die het produceert verhindert het effect van andere indrukken (1.50). Wanneer dan uiteindelijk het object wordt losgelaten dat toeliet om al het andere los te laten, is de ultieme, "zaadloze" Samadhi een feit (1.51). De absorptie met een zaad (Sabija Samadhi) is uiterlijk in vergelijking tot de zaadloze absorptie (Nirbija Samadhi) (3.8).
Samadhi begint wanneer door de voortdurende concentratie op het object van de meditatie, de geest in slaap valt en het individuele bewustzijn verdwijnt. Dat individuele bewustzijn kent evenwel verschillende facetten, die overstemmen met de lagen van het bewustzijn. De stadia in Samadhi betreffen dan ook het stap voor stap oplossen van deze verschillende lichamen. Daarbij verandert de perceptie van het object van de meditatie, dat steeds subtieler wordt. Deze evolutie kent ook momenten waarin het object vervaagt om daarna in zijn subtielere vorm weer helder te worden. Uiteindelijk volgt de ultieme bevrijding of verlichting.


Intro      Mantra      SNectar of Life      Ayurveda     Samadhi