Mantra

Repetition of mantra is the best means for the alleviation of all diseases.
KARMATHAGURU

“diegene die het mysterie van klank kent, kent het mysterie van het universum”
Hazrat Inayat Khan

"wat U bent klinkt luider dan wat U zegt" Hazrat Inayat Khan

Het belangrijkste of waardevolste aspect van de muziek van de oude volkeren, waar de mensheid zoveel aan te danken heeft, was het feit dat zij onderscheid maakten tussen de verschillende aspecten van muziek, en daardoor geleidelijk ontdekten dat er een bepaalde manier bestond om uitdrukking te geven aan toon en ritme waardoor een sterkere emotie of een sterkere neiging tot activiteit teweeg wordt gebracht; en tegelijkertijd ontdekten ze dat maat en ritme op een dusdanige manier gebruikt konden worden dat een groter gevoel voor evenwicht en balans tot stand werd gebracht.
Deze wetenschap, ontwikkeld na vele jaren van studie, vormde op zichzelf een speciale psychologische wetenschap of kunstvorm; en deze wetenschap werd Mantra Yoga genoemd.
De betekenis van het woord yoga is eenheid, of verbinding; en Mantra Yoga betekent de heilige verbinding tussen het uiterlijke en het diepere leven.
De meest verfijnde materie is geest, en de meest grove vorm van geest is materie. Muziek, de meest verfijnde van alle kunsten, helpt de ziel om uit te stijgen boven de verschillen. Het verenigt zielen, want zelfs woorden zijn niet nodig. Muziek gaat woorden te boven.
Naast de schoonheid van de muziek is er ook de tederheid, die het hart leven schenkt. Indien men zijn hart op muziek kan richten, lijkt het alsof iets dat bevroren was wordt ontdooid. Het hart keert terug naar zijn natuurlijke conditie, en het ritme reguleert de hartslag, hetgeen helpt om de gezondheid van lichaam, geest en ziel te herstellen, zodat ze weer in de juiste stemming komen. Levensvreugde is afhankelijk van de perfecte afstemming van geest en lichaam.(Inayat Khan)

Bepaalde vormen van muziek roepen bij ons associaties op die primordiaal, eeuwig en essentieel zijn. Binnen in ons wordt er iets aangesproken, het is een hevig verlangen, reikend tot in het oneindige. Dit wordt sonisch mysticisme genoemd, een realiteit die we allemaal in ons leven kunnen leren kennen indien we er ons voor openstellen. Het is de spiritualiteit van klank die de Goddelijke Werkelijkheid uitdrukt.
Muziek en klank doordringt de kosmos, alle universa en sferen, met inbegrip van de Hemel zelf. Sommige van deze altijd aanwezige klanken, die aan de grondslag liggen van de meest Heilige muziek in de verschillende tradities zijn eigenlijk kosmisch sonische elementen. Dit toont aan hoe intiem wij verbonden zijn met de kosmische matrix en hoe diep het ons allen beïnvloedt.
Het is duidelijk dat muziek, chanten en klank een direct en dramatisch effect heeft op ons bewustzijn. Het sonische principe is onvervangbaar bij de volledige ontwikkeling van de mens, specifiek in relatie tot zijn mystieke pad alsook de morele, intellectuele, psychologische en spirituele evolutie van individuen, gemeenschappen, de natuur en de volledige mensheid

Daarom wordt de nadruk gelegd op een correcte articulatie, intense devotie en persoonlijke creativiteit. Het effect van mantras op het causale, subtiele en fysieke lichaam wordt namelijk beïnvloed door vijf factoren. Een correcte articulatie is nodig gezien slechts deze de bloemblaadjes van de lotus van elke chakra stimuleert en hierdoor de optimale rotatie van de chakra behoudt. Een intense devotie terwijl je een mantra chant verplaatst je aandacht vanuit je ego naar een godheid of hoger doel. Persoonlijke creativiteit kan een meerwaarde betekenen voor de mantra. Elke mantra heeft ook een voorgeschreven ritmisch patroon. Diepte en gevoelens bevorderen het effect van de mantra.


We can all be angels to one another. We can choose to obey the still small stirring within, the little whisper that says, "Go. Ask. Reach out. Be an answer to someone's plea. You have a part to play"... And wherever they are, the angels will dance.
John Wester Anderson
Intro     Nada      SNectar of Life      Soundyoga      Samadhi