deze website is in opbouw....

The Healing Art of Sacred NatureThe eternal sound
Descending on earth
Embracing men
Loving and embedding energy
Remembering him
Of his cosmic ascendanceKlank,
als ragfijne, goudgele draden aaneengeweven op de tonen van de wind,
ons verhalen vertellend over lang vervlogen tijden.

Verhalen over hoe de God Brahma honderdduizend jaren mediteerde teneinde klank en muziek te scheppen. Het ontstaan van klank was hiermee de eerste scheppingsdaad waaruit al de rest volgde. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord (Joh. Evangelie).

Verhalen over hoe bij rituelen en ceremonieën, toegepast in de Bön religie, de  in trance verkerende priester reeds als klankschalen omschreven instrumenten gebruikte. Ziektes werden geheeld door middel van bepaalde tonen en toonhoogten. Het gebruik en de toepassing bij rituele ceremonieën blijft echter in mystiek gehuld. In het oosten erkent men een grote kracht aan de kennis van klank. Men kan zich hierdoor voortbewegen zonder te bewegen. Door het monotone gedreun ontstaat een ‘scheiding’ tussen lichaam een geest. Er wordt een verbinding tot stand gebracht met de planeten en hun geesten, met Shambhala, het aardse centrum der onsterfelijken, de Lichtstad waar de Meesters vertoeven


Het gebruik van klank uit oude tradities zoals het chanten van Mantra’s doch ook Klankschalen, de Gong, Tingsha's, AuraKlokjes, Tuning Forks en andere boventoonrijke instrumenten raken onze Mystieke Ziel. De klanken deinend op de golfbewegingen van het universum dagen ons uit. Een ontmoeting ...

Vanuit deze ontmoeting gaan we een nieuwe weg op... ze ligt niet vast, kent geen srak stramien, is niet aan regels gebonden...
Een oude passie laten we terug naar boven komen... Fotografie... het schrijven met licht...
Het schrijven met licht is een andere weg, doch de bron is dezelfde. Een diepgaande ontmoeting met het ene doet ons tevens versmelten met het andere.

Deze site zal dan ook in de loop van de eerstvolgende maanden aangepast worden.... een mens verandert, groeit en wordt uiteindelijk een met alles wat leeft.
De liefde voor het leven, voor alle facetten van het leven, voor de natuur, voor klank en voor licht dat is onze weg....

Wij kiezen er dan ook voor om de intelligente krachten van de Natuur onder zijn diverse vormen te beleven en uit te dragen, een natuurlijke levensstijl en de mystieke overdracht van eeuwenoude inzichten zijn onze lichtbakens.

Een weg die zich opent naar een diepere cosmologische kijk leidt naar het Zijn. Ieder van ons is hieruit geboren en het leidt naar een meer dynamische relatie met de levenskrachten rond en in ons...het zet dingen in beweging, het raakt je in je diepste zijn. Men hoeft het enkel toe te  laten. Jezelf durven ontmoeten. Het is als het aangaan van een engagement, een verantwoordelijkheid die men neemt, die deel uitmaakt van ons groeiproces -> Bewust-Worden.

Mauni Amavasya Blessings. May the doors of dimensions beyond open for you. Sadhguru