Crystal Singing Bowls


“The use of the Bowls is a very sacred act in a way, for you are sounding a note into the Universe, and it reverberates around you, your home, your environment, and ripples out into the world as we know it, also touching others everywhere and touching other wavelengths of all the invisible way, altering them for good. Remember this as you sound a Bowl, have only the best intentions within your heart centre.
In sounding the Bowls, have love in your heart, be so attuned that you know what is right to sound at this moment in time. Be attuned to your heart and listen. The sounds shall be as Music of the Spheres, and you will be greatly blessed. As we have the sacred use of these Bowls once more, they are to be used for the highest good of humankind, to be able to bring each into balance in a very short time.
See it as a mission you have undertaken. It is all for good, for the good of everyone who is so touched. In so doing, you will have great gratitude from the Shining Beings.”  R. Brodie

Deze tekst sprak mij enorm aan en geeft dan ook weer waar wij achter staan. Mevrouw Brodie beschrijft hier het werken met de kristallen schalen, maar dit geldt weliswaar voor elke vorm van klank, of dit nu klankschalen, de gong, of enig ander instrument is, of het zingen van mantras of enig ander gebruik van de stem. Wij weten nog bijlange niet welke impact klank heeft op de mens, op alle levende wezens en op het universum. Het is daarom noodzakelijk dat we hier zeer voorzichtig en zacht mee omgaan en... dat we het doen met de juiste intentie!!!


Kristallen klankschalen creëren een zeer zuivere sinusgolf die doorheen fysieke objecten gedragen wordt. Het menselijk lichaam heeft een groot potentieel aan resonantie; het is namelijk samengesteld uit miljoenen kristallen. Onze botten zijn gemaakt van een combinatie van collageen, een eiwit in de vorm van een in elkaar gestrengelde dubbele helix, die het kader vormt voor een type van calciumfosfaat kristallen, apatiet kristallen genoemd worden. Deze kristallen bevinden in ons volledige lichaam zowel in onze schedel als onze tanden. Zoals alle kristallen beschikken zij over een zeker resonantie potentieel.
Er wordt aangenomen dat bij het werken met kristallen en klank er een proces van resonantie, harmonisatie en integratie gebeurt tussen de uitwendige en inwendige vibratie. De resonantie doet de lichaamsholten en de kristallen vibreren en hebben ook een invloed op de kristallijne structuren van onze botten. Het is deze vibratie die een grote weerslag heeft op onze wervelkolom, die zelf een krachtige klank resonator is, die dit doorgeeft aan onze organen door middel van de zenuwbanen. Dit geeft een weerslag op alle systemen, weefsels en cellen, die op hun beurt de bloedcirculatie, metabolisme, endocriene systeem en chakra’s beïnvloeden, alsook de aura reinigen en de hemisferen van de hersenen in balans brengen. Doch het meest belangrijke is dat er hierdoor een afstemming gebeurt met ons Hogere Zelf.

“They produce a sound and effect that is out of this world. These quartz bowls represent an unique and extraordinary resource.”. Steve Halpern


Intro      Travelling the Sound Current     De Gong     Crystal Bowls      Nevel Hamelech