Ayurveda

Life (ayu) is the combination (samyoga) of body, senses, mind and reincarnating soul.
Ayurveda is the most sacred science of life, beneficial to humans both in this world and the world beyond.
CHARAKA SAMHITA, SUTRASTHANA, I. 42-34

In de Rig Veda, de oudste Vedische teksten, wordt leven of Ayur beschreven als Agni of Vuur, die onze ziel of essentie van het leven is. Ayurveda is daarom niet enkel een “vuur geneeswijze” doch ook een “geneeswijze van de ziel”. Zijn definitie van welzijn is harmonie met onze eigen ziel en met de ziel van het universum, dus niet enkel de afwezigheid van fysieke ziektes. Gezien de ziel het bewustzijnsprincipe binnen in ons is, is Ayurveda een “geneeswijze van het bewustzijn”, hierbij verklarend dat enkel datgene wat we met gewaarzijn doen ons heelt. Alle ware heling gebeurt door het geven van zorg, liefde en bewustzijn. Dit betekent dat bewustzijn de uiteindelijke helende kracht is, het ware helende vuur.

De Wetenschap van het Leven' of  'De Kunst van het Leven', zo zou de vrije vertaling van de betekenis van Ayurveda (naargelang de bron 4.000 ŕ 6.000 jaar oud) zijn. Het is een compleet concept die alle facetten van het leven omvat. Het wordt dan ook gezien als een natuurlijke helende methode. Bij healing wordt er echter vooral aan voeding en aan medicinale planten gedacht doch hierbij wordt een belangrijk aspect uit het oog verlogen namelijk de emoties en de geest. Volgens diverse tradities ontstaan ziektes namelijk vanuit een verstoorde toestand van de emoties en de geest. In de Ayurveda en alsook in de aloude Tibetaanse Bön traditie (en nog vele andere bronnen) wordt hier echter wel degelijk rekening mee gehouden.Een proces van zuivering laat de oude patronen los die de herkenning van je eigen ware zelf versluieren en culmineert in de herkenning van de natuurlijke staat van de geest en dit is wijsheid. Het gebruik van mantra’s is hier dan ook een natuurlijk gegeven. Dit wordt vooral in het Westen uit het oog verloren, doch klank is een uitstekend middel om ons te helpen onze aandacht naar binnen te richten en zo verbinding te maken met, en te vertrouwen op, de ware natuur van de geest.

Ayurveda heeft een rijke geschiedenis met vele lagen, een grote diversiteit en een voortdurende ontwikkeling die het relevant maakt voor alle mensen en alle tijden. Het is één van de meest opmerkelijke holistische medische systemen van de wereld. Het bevat alle aspecten van gezondheid en welzijn (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel). Het bevat alle methodes van heling zoals dieet, kruiden, oefeningen, het volgen van een specifieke levensstijl en meditatie. Door zijn unieke manier van het begrijpen van de individuele constitutie geeft Ayurveda voor elke persoon en elke cultuur aan hoe een specifieke manier van leven te leiden in harmonie met zowel de natuur en ons Hogere Zelf. Het toont ons hoe we de taal van de natuur, de taal van het leven, moeten begrijpen zodat we in harmonie met het grotere universum kunnen leven en dit niet enkel voor onze eigen ontwikkeling doch ook ten voordele van alle wezens.
Ayurveda bevat niet enkel de geheimen voor heling van het individu doch ook voor de ondersteuning van de gemeenschap, alle wezens en de planeet zelf.Intro      Light: Pencil of Nature    Dharma      Yoga      Ayurveda